Eerste ‘Brexit’ duurde 200.000 jaar

Groot-Brittannië maakte zich al eens eerder los van Europa, in aardrijkskundig opzicht. Die Brexit-1 begon 450.000 jaar geleden.
Toen werd een bestaande kalkstenen heuvelrug tussen Dover en Calais doorbroken, en ontstond de Straat van Dover.
[Lees verder op NRC.nl] en op [Geobronnen.nl…]