Mavo klas 4

Gebruik de navigatie in de rechter kantlijn >>

mavo4In de vierde klas vervolgen we het eindexamenprogramma, dat bestaat uit 6 modules. Daarvan doen we de laatste drie in de vierde klas.
Exacte informatie over toetsen e.d. vind je in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting).

Eindexamenprogramma

Module 4: Water
1. Water in je eigen omgeving
2. Nederlandse rivieren en waterproductie
3. Water in China en het Midden-Oosten

Module 5: Bevolking en ruimte
4. Bevolkingsontwikkelingen in de wijk
5. Bevolking en ruimte in Duitsland en Nederland
6. De Chinese bevolking

Module 6: Weer en klimaat
7. Nederlands weer en klimaatverschillen
8. Klimaatverschillen tussen Spanje en Nederland
9. Weer en klimaat in de Verenigde Staten